İçeriğe geç

21. Yüzyıl’ın Yeni Para Birimi; Müşteri Datası

Modern iş dünyası’nda yeni para birimi, Dolar, Euro, Paund veya Yuan değil, müşteri verisidir. 2011 yılı Dünya Ekonomik Formu’nun ana başlıklarından biri: “Data is new Oil”. Konu; önemli ayrıntıların yanında veriye yönelik dikkat çekilmesi zorunluluk haline gelen; ekonomik değerin boyutunu da göstermeyi hedeflemekteydi.

Avrupa Birliği Tüketici Komiseri Maglena KUNOVA’nın; “Kişisel Veri, ekonomi için internet ve digital dünya’nın yeni petrolü ve para birimidir” şeklindeki iddialı cümlesi dikkatleri üzerinde topladı.

Rekabet koşullarının ve müşterilere sunulacak hizmetlerin neredeyse sürekli bir diğerini tekrar etmeye başladığı günümüzde, şirketlerin müşteri sadakati yönetiminin geleceğine giden yoldaki önemli noktaları görmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

“Gelecek, müşteriyi derinden anlamaya odaklı pazarlama stratejileri ile başarılı iş yapış biçimlerinde olacaktır.” Bu cümleyi birçok uzman ve üst düzey yöneticiden sıkça duymaktayız. Tasvir edilmeye çalışılan bu geleceğe ulaşabilmek için de pazarlamacıların müşteri verilerini sürekli çeşitli varyasyonları ile inşa etme, karşılıklı ve anlamlı ilişkiler bulmaya çalışma, daha yüksek karlılık rakamlarını elde etme ve kurumsal değeri uzun vadeli olacak şekilde şekillendirme gibi büyük önem taşıyan vazifeleri doğmaktadır. Bu hedeflere ulaşmakta ancak doğru müşteri verisi yönetimi ile vücut bulacaktır.

Doğru müşteri verisi kullanımı ve stratejileri sayesinde en kritik değer olan müşteri değeri kavramı güçlenecektir. Bu gücü oluşturma, geliştirme ve büyütmenin yegane temeli doğru sadakat yapılarını tasarlamak, temiz ve kullanılabilir müşteri veri tabanları inşaa etmek ve yönetmekten geçmektedir.

Müşteri sadakati yönetiminde global liderler; müşteri verilerinin yönetiminde hassas, kusursuz ve eşsiz modeller bulmak ve farklı yöntemler ile müşterileri ile olan ilişkilerini gözden geçirmek zorundadırlar. Bu nedenle, her geçen gün bir diğerinden daha büyük ve ayakları yere daha sağlam basan iş yapış biçimleri ile yöntemler geliştirmek birer zorunluluk halini almıştır. Bu kapsamda; Analitik Müşteri Yönetimi, CRM, Müşteri Deneyim Yönetimi, Sadakat Yönetimi gibi kavramlar veri odaklı pazarlama dünyasının odağı haline gelmektedir.

Bu yazıda ilgili kavramlara ilişkin açıklamalar, dikkat edilmesi gereken zorunlu haller ile müşteri verisinin önemi ve sadakat sistemleri ekseninde bir kaç detay bulacaksınız.

Veri kavramının alt detaylarında; veri’den elde edilebilecek ekonomik değer, kritik öneme sahip kişisel veri kavramı ve müşteri kavramının değişimi gibi alt kavram ve detaylardan bahsetmek zorunlu hale gelmiştir. Özellikle CRM ve Veri Madenciliği gibi iş yapış biçimlerini ilgilendiren önemli satır araları ortaya çıkmıştır.

Kişisel veri, endüstri ötesi toplum ve iş dünyasında fırsatı temsil etmektedir. Bunun yanında kişisel veri kullanımı ile ilgili artan fırsat ve olası ekonomik değerler beraberinde kişisel verinin güven ve güvenliği nedenleriyle tansiyonu yükseltmektedir.

Tarih:Genel